Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.


Cosmic Symphony T-Shirt
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
Góry wzywają.
Reposted byxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Przyszłość nie jest jeszcze napisana, ale nie będziesz żyć sekundy dłużej, niż jest ci to dane. Nie uciekniesz od tego, choćbyś nie wiadomo jak próbował.
— J. Kukuczka
Reposted byxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Nie powinniśmy ośmielać się oceniać tych, którzy szukają niebezpieczńestw w najwyższych górach świata, i żądać, by powiedzieli, jaki ma sens to, co robią. Gdy płacą najwyższą ceną ze swoją pasję, po prostu powinniśmy o nich pamiętać...
— W. Rutkiewicz po śmierci J. Kukuczki
Reposted bypomsa pomsa
9218 011f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viarenioo renioo
4491 98e9 500
Reposted fromidiod idiod viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
4794 e791 500
Reposted fromallaturca allaturca viaBrzozi Brzozi
6187 7fd5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viakaakashy kaakashy
Reposted fromlouve louve viaunhappys unhappys
3014 bba3 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viaquinne quinne
5712 59d2
Reposted fromsexonadeathbed sexonadeathbed viamaybeyou maybeyou
3665 fe2c 500

artofvisualscollective:

moonmountainman x Columbia River Gorge

Reposted fromartofvisuals artofvisuals
Lupos by Paula Golemo
Reposted bydraiaxwyczesanagitaraxelentariepoznajeszazazelbeltaneblackheartedschwarzerwolfstonerrhydrosphereSoulwoodazazelsubenLuukkaMountainGirlatramentovvahormezakaktukatastrofoshitsurideLioncourtaniuszkalottibluebellmonamLaCamisaNegraeterniamauakalexnouveaugreywolfAmericanlovermagolek22callitwhatyouwantjoannnasameshitscorpixpassingbirdladydarknesslatheanewbeginningNothingIsTruenewbeginningRosebirdRosebirdseaweedpamieciodleglepamieciodlegleune-raconteuseTuptolmyoustarryeyedchangecolourrzuczastykaakashydragonsloverrudoscilittledinaOkruszekmacounsearchingpollyryzyhultaj
3736 5384

krptd:

4 levels of SIN by Tjentszu

Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaLuukka Luukka
0854 f6c5 500
Tom Waits
5522 715a

theprincesswashere:

This makes me uncomfortable

Play fullscreen
I had all and then most of you, some and now none of you
Reposted fromaletodelio aletodelio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl