Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

nie był to faktycznie stan przedzawałowy tylko nerwoból, ale objawy są dosyć zbliżone. ja miałem dodatkowo bardzo spore trudności w oddychaniu.

dostałem zastrzyk w tyłek. i dbać o siebie.
kiedyś jechałem na pogotowie z objawami stanu przedzawałowego. na pogotowiu dowiedziałem się, że gdyby był to zawał, to nie zdążyłbym przyjechać na pogotowie. ani pogotowie do mnie.
9773 771b
Reposted fromheroes heroes viasilence89 silence89
4723 8ca9 500
Reposted fromhagis hagis viastrzepy strzepy
5325 875c 500
Reposted fromhagis hagis viastrzepy strzepy

May 19 2018

7744 34bf 500
Reposted fromnazarena nazarena viadeepbluex deepbluex

May 18 2018

Najlepszym testem człowieka jest to, czy umie się rozstawać i jak traktuje ludzi, których już nie potrzebuje.
— znalezione.
Tags: wPunkt
Reposted bytransfuzja-4777727772seleneskinirmelinzikotficablacksadcatRuda-Shutyabsolutelyfuckingnotodnowapsychamaly-pandzikramoneskablackfantasiesvivre1bakteryjaDeijimiscauliflowerelinelauska12115cherry-blossomAvinashiimanipikkumyyblackheartgirlinerteApriloNeilMerrry98crying-lightningmentispenetralianiezwyyklanatalie1818
2036 eb3e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
Reposted fromfirebat firebat viajazziee jazziee
9513 3910 500
Reposted frombrumous brumous viasarazation sarazation
Reposted fromFlau Flau viadantheman dantheman
4581 225d
Reposted fromFtabio Ftabio viajazziee jazziee

May 15 2018

Play fullscreen

Dan Patlansky - Big Things Going Down

Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
7378 a235
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
mam takiego super sąsiada, nie wiem czy już miałem przyjemność się z nim kiedyś minąć na klatce, ale nie znając go, wiem, że jest super. Gra na trąbce.
Pamiętam nadal pierwszy raz jak zagrał. To było niesamowite.
Nadal jest.
Reposted byCannonballirmelinasylopath
Reposted fromDennkost Dennkost viatentacleguy tentacleguy
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl