Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromyubaba yubaba viasadporn sadporn
4150 28a5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapuremindx puremindx
2936 dd9c
Reposted fromoutline outline viaLuukka Luukka
3561 c37e 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastrzepy strzepy
gdzieś gdzie jest zimno, kurewsko zimno. gdzie krok do hipotermii.
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaoxygenium oxygenium
5031 2fea 500
Reposted byxwyczesanagitaraxoutofmyheadiwannatobelovedbyuoxygeniumamelinowapurplecornflowersAsiMezameladymartinitakatambasienkanaiwna
autor: Is Mirek
Reposted byYggryLuukkaoversensitiveTytobengubengustrzepymr-absentiakarmelembanshedarthsadicOhSnaphormezaOhJohnnychcetylkokimawujcioBatkokolokomalajnainaxwyczesanagitaraxZoonk11kundelcynamonDonRincewindkhalorangeugartejuhasowaMrrrukyoungieDagarhenblackheartgirl
autor: Is Mirek
Reposted byLuukkamr-absentiagedkarmelemdimernitroventSenyiabanshep856katioszkayanekhormezagravediggandraiawypierdalacazazelMonia94hormezakentoquerxwyczesanagitaraxshitsuriblackheartedLuukkaMountainGirlmauakMsCaptainkudlatykrolfasolekmikrokosmossilence89wszystkodupaserialowaaapalinajnnachowchowhormezaalexandersmith8805strzepyHypothermiasmoke11plepleKoreKrettentacleguymetafnordraskolokrund2015
Reposted byLuukkamowmihoukarmelembaskuaxwyczesanagitaraxMountainGirlamelinowamauakalexandersmith8805Tigerle
3052 e769 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viarisa risa
Reposted fromworst-case worst-case
najpierw muszę sobie coś udowodnić w Tatrach Zachodnich, to jest priorytet. Potem reszta.
Tylko zdrowie nie dopisuje.
w Bieszczady zawsze.
2924 d1b4 500

thecindercone:

Socked in just before sunrise.

Reposted fromwestwood westwood viarurky rurky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl