Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0938 9a9c
Connections by Krzysztof Wolski
2800 85d7
Reposted fromhormeza hormeza viagdziejestola gdziejestola
0734 8253
Wasatch Mountains, this is up by Alta, Utah.
Photo by Hansi Photo
Reposted byxwyczesanagitaraxTerodalpuremindxhormezapartyhardorgtfoaugustusp-093-readwronek
7322 f43a
Reposted fromCajmel Cajmel viakasiastrofa kasiastrofa
3372 add3
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
4826 f490
Reposted fromnezavisan nezavisan viairmelin irmelin
2263 7a12
Reposted fromnezavisan nezavisan viairmelin irmelin
8809 2e29

lucylovesmemore:

This could easily get into Vogue magazine…

3336 6d52 500

erudite-eye:

Cyanometer, c. 1789. An instrument that measures the blueness of a sky.

7119 67e4
Reposted fromnotnow notnow viakatt katt
9043 32b8
Reposted fromniewaedzi niewaedzi vianitrovent nitrovent
1805 1230
Illustration by Uetsuji Shotaro
Reposted byLuukkaxwyczesanagitaraxzzuuooensomme
Vicar Amelia by Atenebris
Reposted byatrantachowchowtoskalattedzonyNajadaZoonk11FlowialiuszPicki91IMSamnisponurykosiarzHypothermiawyimaginowana-iguananitroventSenyiaSeekDantezciachKryptonitefafnirscavezprycazZuruimushuRekrut-KazazelAnkhe
8552 6a95
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viakatt katt
Zwykła ludzka miłość polega bowiem na tym, iż kocha się kogoś, kto jest tak miły w dotyku, że ewentualne jego wady są już nieważne.
— Jerzy Pilch
Reposted fromMissMurder MissMurder viazEveR zEveR
8148 8c3d 500
Reposted frompesy pesy viaBrzozi Brzozi
Samotność to niedokończone rozmowy i pytania bez odpowiedzi, ale i jeden kubek w kuchni, jednoosobowa pościel w sypialni i wolna półka w łazience. Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Kiedy wolisz robić wszystko, byle nie wracać do domu, bo wiesz, że nikt tam na ciebie nie czeka. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć ‘jest mi źle’. Samotność to szare dni i bezsenne noce. Samotność - kiedy ściany pokoju wiedzą o tobie więcej, niż ktokolwiek inny, a jedynym bytem znającym na pamięć twój kolor oczu, jest sufit twojej sypialni. A smutek? Smutek to samotność. Może walić się świat, ale kiedy masz z kim dzielić cierpienie, to wszystko jest do zniesienia. Nie ma żadnego, tak dobrego powodu do walki, jak druga osoba. Dla siebie rzadko chcemy walczyć, za to dla osoby, która znaczy dla nas wszystko, jesteśmy w stanie przenosić góry.
— jeszcze raz.
Reposted byegzystencjanayantaraRozaagdziejestolakindofnightmareilovegreenzzuuoobufkasanderslottibluebellstepowywilkxannabelleRozanopalcaJutrzenkalefupampamidontfuckingcareludzocalaveritemayamarczekoladowysennietutejszaniskowocoolstorybro23annairdasambaankatransfuzja-sthwentwrongaynisantoinetteschulz23walkthemoonaurinkozielono
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl