Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3892 9a2d 500
Reposted fromsarazation sarazation
środowy wieczór jazzem pachnący.
Reposted byhormeza hormeza
Reposted fromFlau Flau viatoxicsoul toxicsoul
1702 e800 500
Reposted fromtrickster trickster viatoxicsoul toxicsoul
5070 c2f5 500
Reposted fromstraytank straytank viaelinela elinela
przeczytaj proszę jeszcze raz to co napisał Kolega yanek.
9749 6287
Reposted fromretaliate retaliate viahormeza hormeza
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
5189 8d36 500
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
2435 7b89
Reposted fromhole-love hole-love viahormeza hormeza
Czasami przychodzę tu w środku nocy i piszę. O tym co mnie boli, czego się boję, za czym tęsknię i o czym marzę. O tych wszystkich ludziach, których minąłem na swojej drodze i nawet nie podejrzewają, że wciąż o nich pamiętam. O padającym powoli śniegu i uczuciach, które we mnie budzi. O budzeniu się tuż przed świtem w środku lata. O historiach, które nie miały swojego zakończenia oraz tych, które jeszcze się nie zaczęły. O wszystkim tym, co nie pozwala mi w takie noce zasnąć.
Gdy taki tekst jest gotowy, usuwam go i wychodzę.
Reposted fromPanMru PanMru
Play fullscreen
nie mam pojęcia czemu słuchając wcześniej płyty nie zauważyłem tego utworu. pięknie.
Reposted bypartyhardorgtfoLuukkaNajadaxwyczesanagitaraxworsthappiness
1174 304d
Reposted fromNajada Najada viaRuda-z-Huty Ruda-z-Huty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl