Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2019

5324 44bd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

May 26 2019

dalej pozwalać na sprawianie sobie przyjemności.

May 24 2019

Ludzie to kurwy. Wiara w ludzkość brutalnie odebrana.
Raz słyszysz, że ktoś ukradł buty w schronisku górskim. Dziś pewnej Dziewczynce na basenie ktoś ukradł buty.

żeby ci ty gnoju smród powykręcał nogi. kotwica ci w plecy. kurwa twoja mać.
Reposted byadaaa93xwyczesanagitaraxMaryiczary
4604 3b19 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
9790 e005 500
Reposted fromfoods foods viahormeza hormeza
2875 d4ff 500
Reposted fromfoods foods viahormeza hormeza
6766 c7e8 500
zielono
Reposted fromAmericanlover Americanlover viahormeza hormeza
1248 d80c
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern vianitrovent nitrovent

May 23 2019

A gdy wiem jak chcę ułożyć swoje życie, w którą stronę chcę iść?
Osobiście odczuwam strach tylko w jedną stronę, w stronię działania. W stronę postoju nie, dlatego kieruję się tam gdzie ten strach występuje. Większy, mniejszy. Bez znaczenia.

May 22 2019

w tle przygrywa kolejny już raz tego wieczoru Big Sky Theory a ja myślę, że życie naprawdę zaczyna się po trzydziestce. Wczoraj zrobiłem krok, który dla mnie osobiście jest krokiem milowym. Co czułem będąc pierwszy raz na końcu trasy na ściance? Chcę wyżej.
Widok z góry był czymś naturalnym, jakbym znał to całe życie. Trochę tak jest, prawie dwa metry wysokości. Prawie zaaklimatyzowany.

Niesamowite jest to, że kolejny raz żołądek wywracał się ze stresu na drugą stronę. Najpierw w grudniu, gdy szedłem na basen. Walczyłem z kompleksami, lękami i to zniknęło nie wiedzieć kiedy. Wczoraj walczyłem sam nie wiem z czym. Chyba tylko z przeświadczeniem, że nie dam rady, ale dałem radę. Odpowiednie wsparcie i samozapracie w zalewającym ciało stresie spowodowało, że założyłem uprząż, zawiązałem ósemkę, tę podwójną też i wlazłem na górę. I znów ten strach, stres zniknął nie wiem kiedy. I bezgranicznie zaufałem.

Wybrzmiewa teraz w głowie to jakże prawdziwe zdanie, że moment, w którym powinienem działać poznam po obezwaładniającym strachu.

Działam.
Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.
— Ochocki, Vithren
Tags: wPunkt
Reposted fromglorstine glorstine
Madagascar Scops Owl
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahormeza hormeza
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl