Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

Play fullscreen
Ergo.
Kiedy przyjdzie po mnie, na łonie jej zasnę,
Bo nieszkaradna ona do rzeczy i cycki ma pierwszoklaśne
Po cóż po próżnicy, chmur ni ozór mleć, 
Będzie co ma być, hej kuchciku
Stopka i śledź!
Reposted byxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Play fullscreen
Body so fit
So full of spark
With affirmations
As your wall art
You were driven
Eyes on the prize
A yoga routine
home exercise
Reposted fromLightStepToNowhere LightStepToNowhere

July 15 2018

June 24 2018

June 19 2018

June 12 2018

Play fullscreen

Tilt - Jeszcze będzie przepięknie

Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

June 11 2018

June 10 2018

Play fullscreen
aby na chwilę zapanował spokój w tej głowie.

Affinity [1970]
Reposted byxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

May 07 2018

Play fullscreen
There comes a time, in a short life
Turn it around, get a rewrite
Call it a dark, night of the soul
Ticking of clocks, gravity's pull
First you get close, then you get worried


Moment w którym powinieneś działać rozpoznajesz po obezwładniającym strachu.
czas z wyjść ze strefy komfortu.
Reposted bypuszka puszka

May 04 2018

Play fullscreen
pauza na ponad dwie minut przed końcem utworu jest jak ostatnia kluska i kawałek mięsa na talerzu. to co się dzieje po, istne szaleństwo.

wyborne zakończenie całej płyty (Macho Libre).
Reposted byxwyczesanagitaraxWhiteLight

April 15 2018

April 05 2018

Play fullscreen
Bronze [2016]

słowo ode mnie. do teraz pamiętam jak się czułem pierwszy raz słuchając Fantastic Justice z I, Vigilante. Byłem zachwycony płytą, zespołem. Poszły kolejne płyty, równie dobre, do których regularnie wracam.
Wybrałem się na ich koncert i to było to.
Ale! To co zrobili na dwóch ostatnich płytach? Nie sądziłem, że mogą jeszcze więcej. A teraz wiem, że mogą o wiele więcej.

Utwór wyżej jest czymś pięknym, zamyka płytę w najlepszym dla nich stylu.
Aż kupiłem chwilę temu płytę, co zdarza się rzadko.
Reposted byxwyczesanagitaraxirmelinbansheinteressiert-mich-net

March 29 2018

March 23 2018

Play fullscreen

Rishloo - Zdzislaw

Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Play fullscreen

Rishloo - Feathergun In The Garden Of The Sun

Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

March 17 2018

Play fullscreen
jeden z najlepszych koncertów na jakim przyszło mi się znaleźć. nawet nie pomyślałem, że zawitają do Polski.
Przypomniałem sobie pierwszą styczność z ich muzyką, "Flowers from Exile". Nie pojawił się co prawda żaden utwór z tej płyty, ale nie ma to znaczenia. Było pięknie!
Reposted byxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

March 12 2018

March 03 2018

February 22 2018

Play fullscreen
Time Out [1959]

zagrali idealnie.
Reposted byxwyczesanagitaraxmr-absentia
Play fullscreen
Ech tęsknię za Wami. Za granem i darciem ryja do rana.
Teraz nawet głupio gitarę wziąć do ręki...
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl