Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

Play fullscreen
Time Out [1959]

zagrali idealnie.
Reposted byxwyczesanagitaraxmr-absentia
Play fullscreen
Ech tęsknię za Wami. Za granem i darciem ryja do rana.
Teraz nawet głupio gitarę wziąć do ręki...
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

February 21 2018

Play fullscreen
The Madcap Laughs [1970]
Gilmour na perkusji.

Come on You Raver, You Seer of visions,
come on You Painter, You Piper, You Prisoner, and shine!
Reposted bydobbyxwyczesanagitaraxtwiggylawpuszka

February 07 2018

Play fullscreen
właśnie zostałem pozamiatany. muzyką trzeba się dzielić, a szczególnie taką.


The silence is soothing; melancholy and mild.
Reposted byxwyczesanagitaraxnezavisangdziejestoladobbyAnneBonnygonnabebetterpatrzpodnogispokodamatrytorunaway

February 06 2018

Play fullscreen
czy na pewno sobie niczego nie wmawiam?
Reposted byxwyczesanagitaraxniekoniecznieomnie4777727772fajnychnielubieMartwa13ikaricoeurinadeathisjustafeelingloneliestofangelsmissljud

February 01 2018

January 28 2018

January 26 2018

Play fullscreen
"How The Kill Gods" Danzig.

obudzić się przy takich dźwiękach to jedna z najlepszych rzeczy. ostatnią taką pobudkę zanotowałem  z 7-8 lat temu, przy Take it Back Pink Floydów.
ta gitara roznosi z wokalem.
Reposted byxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Annubis
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

January 24 2018

January 21 2018

January 17 2018

December 19 2017

December 18 2017

Jonathan Bree - Youre So Cool
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

November 26 2017

"Insomnia" Faithless

muzyka mego dzieciństwa. kupa czasu.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl