Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2020

7801 47c3 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
2729 c038 500
Native potato varieties that grow in Peru.
Leżę, słucham muzyki. Losowe utwory. Sięgam po utwór, którego słucham raz na kilka lat, a nadal pamiętam cały tekst. Nadal. Wyśpiewany w głowie.

Zapytano mnie wczoraj o najlepsze wspomnienie. Akurat to może nie jest najlepsze, ale na pewno jedno z najlepszych. Płyta Comy, krążyło wokół niej sporo sceptyzmu, Hipertrofia. Pamiętam jak trzymałem ją w dłoniach, jeszcze świeżą, w folii. Słuchaliśmy jej na działce, zafascynowani, młodzi, piękni. Pierwszy odsłuch i wspólne typy utworów, które wybijają się najbardziej. I po tylu latach, dokładnie 12 ta płyta nadal budzi we mnie podobne emocje, nadal jest tą nową, jeszcze nieznaną płytą, którą przesłuchałem wiele razy. Brakuje mi tych beztroskich lat, brakuje mi tej lekkości radzenia sobie z przeciwnościami losu. Wtedy to ja wdeptywałem je w ziemię, teraz to częściej one mnie mają siłę powalić na kolana.

Piszę to siedząc w ciemności w fotelu, trzęsę się mimo że nie jest mi zimno. Wyszedłem chwilę temu spod kołdry, może dlatego. A w tle gra Nadmiar ze wspomnianej wyżej płyty.

Leżąc myślałem o tym dlaczego przestałem pisać jakieś tam swoje głupoty nagromadzone w głowie, jakieś wytwory fantazji, wyobraźni. I olśniło mnie dlaczego, przestałem w końc uciekać, a wszystko co przychodzi do głowy, co chciałbym ubrać w słowa miałoby charakter ucieczki. Dziejące się w innym miejscu niż jestem teraz.
Myślę o tych wszystkich początkowych zdaniach, które zachowałem w osobnych plikach tekstowych z wiarą, że wrócę do nich i dokończę. Może za którymś razem czytając tych kilka słów sprzed paru lat uda się dopisać nieznaną mi jeszcze część i uznam, że jest to kompletne, zadowalające mnie.
I ten krótki epizod z pisaniem sobie czegoś dla siebie miał z perspektywy czasu charakter terapeutyczny, pomogłem sobie.
Reposted byoxygenium oxygenium

May 23 2020

4887 0ed3 500
5589 20a7 500
Reposted fromcheri cheri viagreenka2000 greenka2000

May 22 2020

0975 19eb 500
Reposted fromcleanout cleanout viarurky rurky
4375 7203 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasentymentalna sentymentalna
6818 36cf 500
Reposted frompesy pesy viahrafn hrafn
Reposted fromroads roads
Reposted fromroads roads viahrafn hrafn
Dolomites, Italy
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahrafn hrafn
Reposted fromshakeme shakeme
5340 9ee5 500
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues
Dawno mnie tu, kurwa nie było. Podnosisz mi ciśnienie droga Zupo.
Reposted byhormeza hormeza

May 15 2020

So, all I need is butter?
Reposted fromfightling fightling viapomruki pomruki

May 10 2020

Reposted fromFlau Flau
5132 e7a0 500
Reposted fromretros retros
5210 6f8e 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viadygoty dygoty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...