Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2020

April 21 2020

Son Lux - Easy
easy, easy pull out your heart to make the
being alone
easy
Reposted fromdygoty dygoty

March 20 2020

Doves "The Cedar Room"

                                                                                 Siedzenia w domu ciąg dalszy. Ostatnie dwa dni to kryzys. Dzisiaj już powinno być lepiej.
Byle przetrwać.

July 22 2019

lovelytheband "Broken"


Nucę od kilku dni. Gdzieś to usłyszałem i wiedziałem, że nie znajdę za nic. A tu dzisiaj rano w Spotify znalazłem. Lubię się sam zaskakiwać.

June 16 2019

Godsmack "Hollow"
One more step and I could fall away
If it happened would it matter?
Reposted byxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

June 13 2019

Tool "Jambi"Nie zawiedli. Nawet brak dwóch utworów mi bliskich nie był tak dotkliwy. Zrobili to co do nich należało. WIęcej takich muzycznych uniesień!

June 10 2019

June 05 2019

May 30 2019

Triptonus "Suto".

                                                                                                                                                                                                                                                       Po dwóch latach wrócili znów, żeby ciało doznało przyjemnych dreszczy.

May 24 2019

May 22 2019

February 24 2019

October 11 2018

pierwszy mały krok.

Przewijał krajobraz za oknem oczami, wypłynął na głębokie morze wspomnień, myśli, decyzji podjętych i nie podjętych. Czuł napływające łzy do oczu, ale wstrzymywał jak najdłużej przymknięcie oczu, aby nie uronić tych łez. Uczucie wnikającego w siedzenie ciała nasilało się.
Z tego stanu wyrwały go otwierane drzwi. Konduktor - pomyślał patrząc ciągle przez okno pociągu.
Machinalnie sięgnął do kieszeni po bilet, nie odwracając się do konduktora podał mu bilet.
Usłyszał dziękuję, udanej podróży. Spojrzał na obcego mu człowieka, odebrał bilet i odpowiedział ledwo słyszalnie wzajemnie.

Po kilku latach wrócił do nawyku uciekania. Chociaż od czego tu uciekać? Pustego mieszkania, życia w samotności? To wyłącznie urlop od ciszy i spokoju, i rutyny jaką jest praca przez pięć, czasem sześć dni w tygodniu. Spakował plecak świeżo wypranymi, pachnącymi ubraniami. Buty w góry, raki, czekan, kask, kilka czołówek, dwie paczki baterii. Sprawdził czy ma wszystkie dokumenty, bilet na pociąg. Zamknął drzwi mieszkania nie włączając światła na klatce. Znał na pamięć położenie zamka, że nie musiał przerywać ciemności na tych kilka sekund.
Wyszedł przed blok, osiedle a wraz z nim całe miasto jeszcze śpi. Idealnie.

Komu w drogę, temu góry - powiedział pod nosem. Czuł w środku radość, która narasta na myśl, że wyjeżdża i to daleko. Był też strach - żadna nowość.

Eiger.


************

wygrzebane z czeluści facebookowej ściany:
https://www.youtube.com/watch?v=QY08AFfzJKk
Reposted byhormeza hormeza

August 17 2018

Play fullscreen
Ergo.
Kiedy przyjdzie po mnie, na łonie jej zasnę,
Bo nieszkaradna ona do rzeczy i cycki ma pierwszoklaśne
Po cóż po próżnicy, chmur ni ozór mleć, 
Będzie co ma być, hej kuchciku
Stopka i śledź!
Reposted byxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Play fullscreen
Body so fit
So full of spark
With affirmations
As your wall art
You were driven
Eyes on the prize
A yoga routine
home exercise
Reposted fromLightStepToNowhere LightStepToNowhere

July 15 2018

June 24 2018

June 19 2018

June 12 2018

Play fullscreen

Tilt - Jeszcze będzie przepięknie

Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

June 11 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...